Rreth Nesh

``Lagjia Ime`` është portali i cili bën të mundur njohjen e biznesit tuaj në komunitet. Ky portal kryen listimin e të gjithë bizneseve sipas llojit të
aktivitetit, vendndodhjes, shërbimeve të ofruara. Nëpërmjet lidhjes me rrjetet sociale si dhe me motorët e kërkimit bëhet e mundur shpërndarja
dhe mbulimi maksimal i mediumit. Në këtë mënyrë konsumatorët dhe bizneset janë në gjendje të aksesojnë më thjesht produktet dhe
shërbimet e listuara në portal. Për secilin biznes të listuar portali përfshin një foto, përshkrim i shkurtër i biznesit, adresën së bashku me hartën, mundësi kontakti (E-mail, Web, Rrjetet Sociale).